LỜI NÓI ĐẦU

 

Ấn phẩm “Niên giám Thống kê huyện Tam Đảo năm 2022” được Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Chi cục Thống kê huyện Tam Đảo biên soạn, là tài liệu công bố chính thức các chỉ tiêu kinh tế - xă hội của huyện Tam Đảo. Nội dung ấn phẩm bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái, thực trạng kinh tế - xă hội của huyện trong 5 năm: 2018, 2019, 2020, 2021 và sơ bộ năm 2022.

Các chỉ tiêu thống kê trong ấn phẩm này được thu thập, tính toán, tổng hợp theo phương pháp hiện hành được quy định thống nhất của ngành Thống kê. Các chỉ tiêu được tính toán theo số liệu các báo cáo chính thức năm và số liệu từ các cuộc điều tra thống kê.

Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc trân trọng cảm ơn các ư kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, cá nhân về nội dung và h́nh thức đối với ấn phẩm. Trong quá tŕnh biên soạn khó tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế; chúng tôi mong nhận được nhiều ư kiến góp ư để Niên giám Thống kê huyện Tam Đảo ngày càng hoàn thiện và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của mọi đối tượng sử dụng thông tin thống kê.

 

CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚC


Vị trí địa lư

- Phía Bắc giáp huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên)

- Phía Nam giáp huyện Tam Dương

- Phía Đông giáp huyện B́nh Xuyên

- Phía Tây giáp huyện Lập Thạch và huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang)

 
Tọa độ địa lư

- Từ 21o24' đến 21o34' vĩ độ Bắc

- Từ 105o32' đến 105o32' kinh độ Đông.

 

Điều kiện tự nhiên, xă hội

Diện tích tự nhiên năm 2022: 23.469,9 ha

Dân số trung b́nh năm 2022: 86.793 người

Mật độ dân số năm 2022: 370 người/km2

Số đơn vị hành chính cấp xă năm 2022: 09 đơn vị

Trong đó: Thị trấn: 03 đơn vị

                   Xă: 06 đơn vị